Kepala Desa

31 Januari 2017 19:21:51 WIB

Kepala Desa

Nama 

Pendidikan Terakhir

Pelatihan yang pernah diikuti  

TMT Masa Jabatan

Jenis Kelamin  

: BAMBANG SARWONO, S.Si. Apt

: Sarjana/S1.

: -

: 2016-11-05

: Laki-Laki